środa, 17 lipca 2013

Cobian Backup - tylko archiwizacja

Cobian Backup to znany i ciekawy program do synchronizacji i archiwizacji danych z całych dysków lub wybranych folderów. Aplikacja pozwala na tworzenie kopii pełnych jak i przyrostowych i różnicowych. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość instalacji programu jako usługi działającej w tle, co uniezależnia wykonywanie zdefiniowanych zadań kopii od zalogowanego użytkownika.
Kopie tworzone przez program mogą być skompresowane (zip, 7zip) i zaszyfrowane algorytmem AES 256.
Interesującą opcją jak na program bezpłatny jest obsługa serwera FTP- tworzenie kopii plików z serwera, jak i wysyłanie kopii na serwer.

 Cobian Backup obsługuje długie nazwy plików (do 32.000 znaków) oprócz kopii w formacie ZIP (który obsługuje 256 znaków). Opcją podstawową w tego typu programach jest harmonogram który pozwala na automatyczne wykonanie kopii o określonej porze. Program posada też klika "bajerów" takich jak deszyfrator, dekompresor, usuwacz, koder, tłumacz, narzędzie do zarządzania zdalnego programem.
Cobian Backup używa trzech metod kopiowania plików (gdy któraś zawodzi stosowana jest kolejna) i wykorzystuje usługę kopiowania woluminów w tle (VSS).

Wszystko niby fajnie, ale gdzie jest haczyk? A no nie bez powodu w tytule posta jest użyte stwierdzenie archiwizacja. Bowiem Cobian Backup nie jest typowym narzędziem przeznaczonym do tworzenia kopii danych. Aplikacja tylko tworzy kopie plików z określonych lokalizacji do lokalizacji docelowych, nie ma opcji przywracania (pośrednią funkcją za to odpowiadającą może być dekompresor). Jeśli chcemy przywrócić pliki z kopii wykonanej Cobian Backup musimy przejść do miejsca docelowego kopii zapasowej i skopiować pliki które chcemy przywrócić do miejsca źródłowego.
Jest to trochę kłopotliwe i niekomfortowe, szczególnie jeśli mamy kilka dużych przyrostowych kopii po kilka GB.

Sprawdźmy jak wygląda praca z programem.

Instalator posada język polski przez co możemy bez problemu zwrócić uwagę na kilka szczegółów:

Wybór języka instalacji.
Szegóły te to wybór typu instalacji programu i opcje usługi jest w takowej formie instalujemy program:

Typ instalacji (najlepiej jako usługa) i opcje usługi- rodzaj konta do zainstalowania usługi.
Po skończonej instalacji program chowa się w zasobniku, po kliknięciu na ikonkę pojawia się okno główne:

Okno główne programu.
Aby rozpocząć tworzenie kopii musimy skonfigurować nowe zadanie, w tym celu klikamy:
Zadanie->Nowe zadanie (lub skrót Ctrl+A)
Ukaże nam się okienko konfigurowania nowego zadania kopii.

Krok 1 Opcje ogólne- wpisujemy nazwę nowego zadania, wybieramy grupę zadań, ustawiamy opcje tworzenia kopii takie jak: kopiowanie podkatoalogów, używanie logiki atrybutów plików czy użycie usługi VSS. Ostatnią opcją jest wybór rodzaju kopii, jako że jest to nasza pierwsza kopia oczywistym jest że wybieramy kopie pełną:
Opcje ogólne.
Krok 2 Pliki - wybieramy pliki które będą poddane operacji archiwizacji i wybieramy miejsce/miejsca docelowe do przechowywania kopii:

Dodawanie plików źródłowych, do wyboru mamy: pliki, katalogi, serwer FTP i dodawanie ręczne poprzez wpisanie ścieżki do danego pliku.
Lokalizacją docelową będzie serwer FTP:

Dane serwera.
Ustawienia zaawansowane i opcje przekroczony czas możemy sobie odpuścić. Po wprowadzeniu danych dostępowych możemy przeprowadzić test ich poprawności:

Sprawdzanie połączenia.
Dodane miejsce docelowe.
Krok 3 - Harmonogram- ustawiamy automatyczne tworzenie kopii według daty, czasu czy określonego zdarzenia jak uruchamianie systemu:

Rodzaj harmonogramu.
Krok 4 - Dynamika- opcje priorytetu z jakim działa program, ilości kopii do zachowania i opcje dotyczące kopii przyrostowych i różnicowych:

Dynamika.
Krok 5 - Archiwum- wybór użycia i rodzaju kompresji plików kopii i ich podziału. A także szyfrowanie kopii: wybór algorytmu i wprowadzenie hasła:

Opcje kompresji.
Szyfrowanie.
Krok 6 - Wykluczenia- ujmujemy lub wykluczamy dane pliki z kopii na podstawie odpowiedniego filtra np. na podstawie maski, mniejsze/starsze od...

Wykluczenia.
Krok 7 - Zdarzenia- ustawiamy zdarzenie po które ma się odbyć przed tworzeniem kopi i po:

Zdarzenia.
Krok 8 - Zaawansowane- ustawienia zaawansowane, takie jak: używanie ścieżek bezwzględnych, usuwanie pustych katalogów, uruchamianie zadania jako inny użytkownik:

Opcje zaawansowane.
I gotowe, nowe zadanie utworzone. W oknie głównym mamy teraz widoczne nasze zadanie z podsumowaniem:

Zadanie B&SB.
Jeśli chcemy wykonać kopie zgodnie z ustawionym harmonogramem to po prostu nie robimy już nic, tylko czekamy (w naszym przypadku) na odpowiednią godzinę. Jeśli natomiast chcemy wykonać kopię teraz klikamy przycisk:
Uruchom teraz wybrane zadanie.
Po kliknięciu w wyżej wymieniony przycisk dostaniemy jeszcze pytanie potwierdzające z opcją wyłączenia komputera po skończonej operacji:
Potwierdzenie.

Po zatwierdzeniu program przystąpi do wykonywania kopii:


Po lewej stornie na dole mamy zakładki w których możemy zobaczyć log z pracy programu i historię kopii dla danego zadania:

Log z pracy programu.
Pozostałe przyciski z toolbara:

Uruchom wszystkie zadania.
Anuluj bieżącą operacje.
Wstrzymaj bieżącą operacje.
Utwórz nowe zadanie.
Opcje programu.
Aktualizacja programu.
O programie.
Pomoc.

Dodatkowe narzędzia
Cobian Backup posiada kilka dodatkowych narzędzi, pierwszym z nich jest dekoder pozwalający na odszyfrowanie archiwów kopii zabezpieczonych wcześniej hasłem:

Dekoder.
Dekompresor pozwala rozpakować kopię utworzoną jako skompresowane archiwum zip 7zip:

Dekompresor.
Usuwacz- przydatne narzędzie do trwałego usuwania niepotrzebnych plików i folderów:

Usuwacz.
Koder - narzędzie do kodowania ciągu znaków i daty/czasu. Do czego jest tutaj potrzebne? Nie mam pojęcia:

Koder.
Kontroler uprawnień - sprawdza i resetuje uprawnienia dla istotnych folderów programu:

Kontroler uprawnień.
Tłumacz - jak sama nazwa wskazuje służy do tłumaczenia interfejsu programu na dowolnych język:

Translator.

Istotne katalogi - to narzędzie pozwala nam na ustawienie dowolnych katalogów z których będzie korzystał program np. do przechowywania logów i ustawień:

Narzędzie istotnych katalogów.
Zarządca zdalny pozwala nam na kontrolowanie wykonywania zadań na wielu komputerach z zainstalowanym Cobian Backup:

Zarządca zdalny.
Opcje samego programu są bardzo bogate i dzielą się na poszczególne sekcje, pierwszą z nich są ustawienia ogólne dotyczące języka programu, klawiszy skrótów, ustawienia proxy i kontrolowania usługi programu:

Ustawienia ogólne
Panel kontrolny usługi programu.
Ustawienia związane z logowaniem pracy programu:

Log.
Poczta to sekcja w której możemy ustawić wysyłanie logu na skrzynkę pocztową:

Logi przesyłane na email.
FTP - sekcja dotycząca ustawień komunikacji z serwerem FTP, np. ograniczenie prędkości transferu danych:

FTP.

Zarządzanie - ustawianie hasła dostępowego do interfejsu programu:

Zarządzanie.
Wygląd - opcje dotyczące wyglądu programu:

Wygląd.
Funkcjonalność - opcje poprawiające funkcjonalność programu:

Funkcjonalność.
Silnik - opcje dotyczące silnika kopiowania plików:

Silnik
Zaawansowane - opcje formaty daty/godziny, komunikacji sieciowej TCP, komunikacji międzyprocesowej:

Opcje zaawansowane.
Kompresja - poziom kompresji, typ kompresji, sprawdzanie CRC:

Kompresja archiwów kopii.
Opcje dostępne spod ikonki w zasobniku systemowym:


Zużywanie zasoby (w czasie czuwania):Podsumowując Cobian Backup to bardzo ciekawy, zawierający wiele przydatnych opcji i narzędzi program do archiwizacji danych. Aplikacja cechuje się prostotą obsługi i intuicyjnym interfejsem. Niewątpliwą zaletą jest pełna obsługa serwera FTP, w jedną jak i w drugą stronę. Wadą chyba najważniejszą (choć chyba takie było zamierzenie autora aby program wygląda jak wyglądał, a nie że nie chciało się autorowi dokończyć i nie zrobił automatycznego przywracania) jest oczywiście brak automatycznej opcji przywracania kopii, co trochę utrudnia sprawę szczególnie wtedy gdy kopi jest dużo i są one dość dużej objętości. Ogólnie program wart polecenia i przetestowania.

STRONA PROGRAMU

POBIERANIE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz