niedziela, 28 października 2012

Saleen Folder Sync - synchronizacja dwóch folderów

Saleen Folder Sync jest łatwym w użyciu narzędziem do synchronizacji folderów,
które analizuje zawartość dwóch folderów i tworzy raport wszystkich plików,
które są nowe, zaktualizowane, przemianowane,przeniesione lub usunięte.
Następnie program może zsynchronizować folder źródłowy z docelowym.
Można też filtrować widok i synchronizować tylko pliki spełniające określone kryteria.
Istnieje też możliwość, aby ustawić tolerancję różnicy czasu i skopiować
przynależności: NTFS i uprawnień.
Saleen Folder Sync pozwala na zapisanie pracy synchronizacji jako zadania,
dzięki czemu można mieć do nich szybki dostęp.

Tworzenie nowego zadania.
Okno główne programu.
Log z pracy aplikacji.
Skan na VirusTotal (1/43):

1 komentarz: